Shenzhen Fengjie Bathroom Co., Ltd.
Đảm bảo thương mại
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của các nhà cung cấpUS $56,000
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
  Tên triển lãm thương mại: ISSA
  Ngày tham dự: 2017 .9
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: US
  Giới thiệu: SOAP DISPENSER, PAPER DISPENSER, AEROSOL DISPENSER, HAND&HAIR DRYER, other hygiene products.
  Tên triển lãm thương mại: Hongkong Electronic Fair
  Ngày tham dự: 2013 .4
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: HK
  Giới thiệu: More than 100 customers visit our booth in this Canton Fair, they are very interesting about our automatic soap dispenser.
  Tên triển lãm thương mại: Guangzhou Hotel Equipment and Supply Exhibition
  Ngày tham dự: 2012 .12
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: CN
  Giới thiệu: More than 300 customers visit our booth in this Canton Fair, they are very interesting about our automatic aerosl dispenser.
Gửi email cho nhà cung cấp này